ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਸਨਾਉਣਾ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਸਨਾਉਣਾ

GURU GOBIND SINGH JI DA DALE NU AMRIT SAKAUNA

GURU GOBIND SINGH JI DA GURU GRANTH SAHIB LEKHVAUNA TE GU TEG BAHADAR JI DE BANI WITCH CHADANI

KAPORE NU DETA SARAP PURA HONA

By: Jatindersi444 | 2 months ago