ஆம்பலன்ஸ் தர மறுத்ததால் 50Km வரை இறந்து போன மகளை கையில் ஏந்தி சென்ற தந்தை; நாட்டை உலுக்கிய சம்பவம்

By: TAT O TALKIES | 1 month ago