தமிழ் மொழிப் போர் தியாகிகள் - American Tamil Media

தமிழ் மொழிப் போர் தியாகிகள் - American Tamil Media

Americantamilradio | 1 month ago

Share On Twitter

சனவரி 25 - மொழிப்போர் ஈகியர் நாள்

சிறப்பு நிகழ்வு

தலைப்பு: தமிழ் மொழிப் போர் தியாகிகள்

நிகழ்ச்சி நிரல்

ஒருங்ககிணைப்பாளர் உரை: திருமிகு இரா. குமணன்

ஈகியர் நினைவு போற்றல்: 30 வினாடிகள்

மொழிப்போர் ஈகியர் குறித்த தமிழிசைப் பாடல்:

பாடல் எழுதியவர்: திருமிகு தங்கேஸ்வரன்

பாடுபவர்: திருமிகு கரிசல் கருணாநிதி

வரவேற்புரை: திருமிகு பிரசாத் பாண்டியன்

சிறப்புரை: மகாகவி ஈரோடு தமிழன்பன்

சிறப்புரை: திருமிகு மனோஜ் அண்ணாத்துரை

திரைப்பட இயக்குநர்

கேள்வி பதில் நேரம்: விருப்பமுள்ள அனைவரும்

நன்றியுரை: திருமிகு சுகதேவ் வேலாயுதம்

Share On Twitter

Watch On youtube.com