Tiểu sử tỷ phú Mark Zuckerberg: Từ cậu bé Do Thái mù màu đến Ông chủ Facebook

Tiểu sử tỷ phú Mark Zuckerberg: Từ cậu bé Do Thái mù màu đến Ông chủ Facebook

Tmtchannel | 1 year ago

Share On Twitter

Tiểu sử tỷ phú Mark Zuckerberg: Từ cậu bé Do Thái mù màu đến Ông chủ Facebook

Share On Twitter

Watch On youtube.com