Van Dijk vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Van Dijk vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Tmtchannel | 1 year ago

Share On Twitter

Van Dijk vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Share On Twitter

Watch On youtube.com