Chiều 8/11/19.PHẢN ĐỐI QH BÙ NHÌN. Dân oan 3 miền đón quốc hội tan họp tại đường Điện Biên Phủ.

By: TIẾNG NÓI CÔNG DÂN | 1 month ago