[Gacha life]♡Giải 2 event-GLMV//Hóa ra em là người thứ 3

Xin lỗi ta trao giải có chút trễ hihi tại dt bị điên đem ik sửa
Vừa mở lên mất game mất dữ liệu cx may là ảnh vẫn còn
Chứ ko là ta hục hẫn dẹp làm youtube luôn ùi

By: SHYYANA GACHA | 6 days ago